Oferta

AML

  • Procedury AML dla biur rachunkowych;

SYGNALIŚCI

  • Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów;

SZKOLENIA

  • Ochrona danych osobowych;
  • Bezpieczeństwo informacji;
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

KONSULTACJE

  • Indywidualne konsultacje;

SK admin

Zaufaj nam, a zobaczysz jak dużo na tym zyskasz

O NAS

SKadmin to firma specjalizująca się w dostosowywaniu podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego do wymogów prawnych, organizacyjnych i informatycznych zawartych w przepisach prawa takich jak:
1, RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
2. KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)
3. Ustawa o sygnalistach
4. AML (Anti – Money Laundering).

Na rynku działamy nieprzerwanie od czerwca 2011 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 400 audytów i wdrożeń. Aktualnie w 27 podmiotach pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych. Prowadzimy także doradztwo indywidualne oraz organizujemy szkolenia.
Dzięki profesjonalnemu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, każda zgłaszająca się do nas firma w pełni została dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, stawiając przy tym na rozwój.

WIEDZA

Aby w pełni sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów nieustannie, już od 2011 r. podnosimy swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach szkoleń, konwentów oraz w wielu wydarzeniach branżowych. Rozwijamy się na wielu płaszczyznach, poszerzając swoją wiedzę oraz zakres naszej oferty, a to sprawia że od 10 lat cieszymy się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem klientów. Wychodzimy z założenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, dlatego nasz zespół bardzo dobrze się w nim orientuje, dzięki czemu zawsze służymy swoją pomocą.

  • 12 lat na rynku
  • Indywidualne podejście do klienta
  • Profesjonalizm i rozwój
  • Współpraca na najwyższym  poziomie

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
e-mail: dominika.makowska@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Audytor wewnętrzny ISO 27001
Założyciel SK admin
sylwester.krawczyk@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Anita Kałużna

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista bezpieczeństwa informacji
anita.kaluzna@skadmin.pl
więcej

STREFA WIEDZY

Pytania i odpowiedzi z zakresu RODO

Zapraszamy na naszą stronę Outsourcing IOD

Artykuły

Najnowsze dodane artykuły

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SK admin, tj. Panią Anitą Kałużną możliwy jest pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
5) Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub cofnięcia zgody, natomiast w przypadku zawarcia i realizacji umowy – przez 3 lata od zakończenia jej obowiązywania.
6) Posiada Pani/Pan następujące prawa
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody; prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu zawarica i realizacji umowy; prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Inspektor Ochrony Danych
Anita Kałużna
mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl