Oferta

AML

  • Procedury AML dla biur rachunkowych;

SYGNALIŚCI

  • Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów;

SZKOLENIA

  • Ochrona danych osobowych;
  • Bezpieczeństwo informacji;
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

KONSULTACJE

  • Indywidualne konsultacje;

SK admin

Zaufaj nam, a zobaczysz jak dużo na tym zyskasz

O NAS

SKadmin to firma specjalizująca się w dostosowywaniu podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego do wymogów prawnych, organizacyjnych i informatycznych zawartych w przepisach prawa takich jak:
1, RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
2. KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)
3. Ustawa o sygnalistach
4. AML (Anti – Money Laundering).

Na rynku działamy nieprzerwanie od czerwca 2011 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 400 audytów i wdrożeń. Aktualnie w 27 podmiotach pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych. Prowadzimy także doradztwo indywidualne oraz organizujemy szkolenia.
Dzięki profesjonalnemu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, każda zgłaszająca się do nas firma w pełni została dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, stawiając przy tym na rozwój.

WIEDZA

Aby w pełni sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów nieustannie, już od 2011 r. podnosimy swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach szkoleń, konwentów oraz w wielu wydarzeniach branżowych. Rozwijamy się na wielu płaszczyznach, poszerzając swoją wiedzę oraz zakres naszej oferty, a to sprawia że od 13 lat cieszymy się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem klientów. Wychodzimy z założenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, dlatego nasz zespół bardzo dobrze się w nim orientuje, dzięki czemu zawsze służymy swoją pomocą.

  • 13 lat na rynku
  • Indywidualne podejście do klienta
  • Profesjonalizm i rozwój
  • Współpraca na najwyższym  poziomie

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
e-mail: dominika.makowska@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Audytor wewnętrzny ISO 27001
Założyciel SK admin
sylwester.krawczyk@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Anita Kałużna

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista bezpieczeństwa informacji
anita.kaluzna@skadmin.pl
więcej

STREFA WIEDZY

Pytania i odpowiedzi z zakresu RODO

Zapraszamy na naszą stronę Outsourcing IOD

Artykuły

Najnowsze dodane artykuły

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SK admin, tj. Panią Anitą Kałużną możliwy jest pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO w celu odpowiedzi na korespondencję mailową, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odpowiednio: firmy świadczące usługi na rzecz firmy Sylwester Krawczyk SK admin, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania lub standardowe klauzule umowne, tj. podmioty świadczące usługi IT; hosting, bank (w przyp. klientów i kontrahentów) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przechowywane: w przypadku prowadzenia korespondencji: do czasu zakończenia sprawy, której korespondencja dotyczy lub do momentu cofnięcia zgody, na której przetwarzanie danych osobowych jest oparte, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w przypadku roszczeń; do czasu ich wygaśnięcia lub zakończenia prowadzonego postępowania.
6) Posiada Pani/Pan następujące prawa
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody; prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy; prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania, w odniesieniu do danych, przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów; prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a w przyp. korespondencji: dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania od Nas odpowiedzi.


Inspektor Ochrony Danych
Anita Kałużna
mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl