25 sierpnia 2021

AML

Anti – Money Laundering (AML) dla biur rachunkowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz próba podjęcia walki z tym procederem,

Ustawa nakłada na świadczące usługi finansowe firmy oraz instytucje szereg obowiązków, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa finansowego.

Jednym z nich jest posiadanie przez instytucje zobowiązane wewnętrznej procedury AML (art 50 ww. ustawy). Instytucje zobowiązane to pojęcie, obejmujące szeroki katalog podmiotów, wymienionych w art. 2 ust. 1 ww. ustawy, a wśród nich są między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy nieruchomości czy właśnie biura rachunkowe.

NASZA PROCEDURA ANTI – MOENY LAUNDERIN

Procedura AML to dokument określający sposób postępowania biura rachunkowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sporządzamy ją z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Każda z procedur odnosi się wyłącznie do specyfiki indywidualnego klienta (w tym przyp. biura rachunkowego). Biura rachunkowe są zobligowane do jej przygotowania, wprowadzenia, weryfikacji, a także bieżącej aktualizacji.

Nasza procedura spełnia wszystkie wymagania określone przez ustawodawcę w art. 50 ust. 2 u.p.p.p., a ponadto jest dokumentem zindywidualizowanym, rzetelnie przygotowanym przez zespół wyszkolonych i doświadczonych specjalistów.