Oferta: OCHRONA SYGNALISTÓW
25 sierpnia 2021

OCHRONA SYGNALISTÓW

OCHRONA SYGNALISTÓW

TRANSPOZYCJA PRAWA UNIJNEGO

Polska ma obowiązek wdrożyć Dyrektywę PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii z dnia 23.10.2020 r. do krajowego porządku prawnego w terminie do 17.12.2021 r.

Wyjątek stanowią podmioty prawne w sektorze prywatnym, zatrudniające od 50 do 249 pracowników, gdyż wprowadzenie przepisów w życie ma nastąpić do dnia 17.12.2023 r.

OCHRONA SYGNALISTÓW W PIGUŁCE

KTO TO TZW. ,,SYGNALISTA”?

to osoba, zgłaszająca naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego

Sygnalista działa w celu ochrony dobra społecznego, jego kluczowa rola sprowadza się do ujawnienia naruszeń. Stwarza możliwość podjęcia działań, które służą zapobiegnięciu ich wystąpienia w przyszłości.

Jak wskazuje unijna dyrektywa; ,,potencjalni sygnaliści często rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi”. Właśnie dlatego, tak ważne jest, zapewnienie im skutecznej ochrony.

Działania odwetowe o których mowa powyżej mogą przyjmować różną postać, mogą one polegać na:

  • zepsuciu reputacji;
  • wystawieniu negatywnej opinii;
  • zaprzestaniu korzystania z usług itd.;

KOGO NALEŻY OBJĄĆ OCHRONĄ?

Ochroną należy objąć nie tylko samych sygnalistów, ale także osoby, które pomagały dokonać zgłoszenia, czy pośrednio w nim uczestniczyły oraz takie, które nie dysponują dowodami, ale posiadają UZASADNIONE obawy czy też podejrzenia.

KOGO ZATEM OCHRONĄ NIE POWINNO SIĘ OBEJMOWAĆ?

Ochroną nie powinno się obejmować osób, które zgłaszają; informacje w pełni dostępne publicznie, czy takie, które są nieuzasadnionymi plotkami bądź pogłoskami.

Służymy Państwu swoją pomocą w realizacji nałożonych obowiązków, które należy spełnić, aby prawidłowo chronić sygnalistów.

Jest to m.in.:

obowiązek stworzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego kanału zgłoszeń dla sygnalistów

wprowadzenie wewnętrznych procedur dotyczących przyjmowania zgłoszeń i podejmowania dalszych działań (dot. sektora prywatnego i publicznego)

zapewnienie poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia

prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz informowanie osoby zgłaszającej o podjętych lub planowanych działaniach, jak również o postępach i wynikach postępowania

przeprowadzanie szkoleń dla członków personelu, zaangażowanych w działania mające na celu ochronę sygnalistów (więcej  w Szkolenia z ochrony sygnalistów)