Oferta: Szkolenie z ochrony sygnalistów
13 października 2021

Szkolenie z ochrony sygnalistów

Szkolenie z ochrony sygnalistów

Dyrektywa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przewiduje obowiązek realizacji specjalnych szkoleń dla osób, których zadania związane są z ochroną sygnalistów, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń;

– dla członków personelu, zaangażowanych w działania mające na celu ochronę sygnalistów

Na szkoleniach w szczególności skupiamy się na omówieniu kwestii przyjmowania i obsługi zgłoszeń, tak by działania te pozostawały w zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną procedura przyjętą w tym zakresie.

Z uwagi na obowiązek przetwarzania danych sygnalistów zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w sposób zapewniający poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, zakres wiedzy merytorycznej obejmuje również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

– dla wszystkich pracowników w celu przekazania im wiedzy, na temat możliwości oraz sposobu dokonania zgłoszenia

Metoda szkolenia:

przeprowadzenie wykładu

panel dyskusyjny z uczestnikami

Na życzenie uczestnika szkolenia, wydajemy potwierdzenie uczestnictwa w nim.