Oferta: Szkolenie AML
12 października 2021

Szkolenie AML

Szkolenie AML

Obecne przepisy nakładają obowiązek szkoleniowy wobec pracowników, których zadania związane są z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Celem takich szkoleń jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego. Nowe przepisy w zakresie AML zakładają wzbogacenie programu szkoleniowego o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Nasze szkolenie AML jest źródłem aktualnej wiedzy. Kierujemy je głównie do biur rachunkowych, które są jedną z wymienionych w ustawie instytucji zobowiązanych. Uwzględniają one charakter oraz rodzaj prowadzonej działalności. Głównym przedmiotem programu szkoleniowego są nałożone w drodze ustawy obowiązki oraz sposób ich prawidłowej realizacji.

Zakres programu szkoleniowego;

obowiązki biura rachunkowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowego

stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (sposób przeprowadzenia identyfikacji, weryfikacji, monitorowanie stosunków gospodarczych)

obowiązek przechowywania dokumentacji

obowiązek i zakres informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi

zasady wstrzymywania rachunków i blokowanie rachunków

kary administracyjne

Metoda szkolenia:

wykład z użyciem prezentacji multimedialnej

Na życzenie uczestnika szkolenia, wydajemy potwierdzenie uczestnictwa w nim.