Oferta
20 marca 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA NA FANPAGE’A

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, z siedzibą przy ul. Obornickiej 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.plloraz Facebook Ireland Ltd.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Sylwester Krawczyk SK admin jest możliwy pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu; udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości wysłane za pośrednictwem Facebooka, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, a także w celu udostępnienia postów osobom obserwującym fanpage.
  4. Dane osobowe Pana/Pani będą przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego Facebooka.
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przekazywane do państwa trzeciego; Stanów Zjednoczonych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania fanpage’a Sylwester Krawczyk SK admin oraz prowadzenia korespondencji za pośrednictwem Facebooka.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.