AML - Biura rachunkowe

Procedury AML dla biur rachunkowych

Procedury AML dla biur rachunkowych Czym jest Anti – Money Laundering (AML) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz próba podjęcia walki z tym nielegalnym procederem. Ustawa nakłada na świadczące usługi finansowe firmy oraz instytucje szereg obowiązków, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa finansowego. Jednym z[…]