Szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji Ma na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego, zaangażowanych w proces przetwarzania informacji. Organizacja szkoleń dot. bezpieczeństwa informacji jest jednym z wymogów Rozporządzenia KRI. Szkolenia te powinny być przeprowadzane okresowo w celu utrwalania wiedzy pracowników. Wychodząc naprzeciw wymaganiom przedstawionym w art. 20 ust. 2 pkt 6, nasze szkolenie[…]