Szkolenie z ochrony sygnalistów

Szkolenie z ochrony sygnalistów Dyrektywa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przewiduje obowiązek realizacji specjalnych szkoleń dla osób, których zadania związane są z ochroną sygnalistów, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń. Proponujemy przeprowadzenie szkoleń; – dla członków personelu, zaangażowanych w działania mające na celu ochronę[…]