Kara za rejestrację dźwięku bez podstawy prawnej.

Czego dotyczyło naruszenie? Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, został ukarany przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) za bezprawne nagrywanie i utrwalanie dźwięku na terenie placówki, za pomocą systemu monitoringu, które w ocenie organu, stanowiło działania nadmiarowe. W związku z powzięciem przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacji o zastosowaniu przez Stołeczny Ośrodek dla[…]

Opublikowany w Kary

Największa kara RODO w Polsce.

Największa kara RODO w Polsce Czego dotyczyło naruszenie? W kwietniu 2020 r., spółka zajmująca się obrotem energią elektryczną i paliwem, zgłosiła organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu ochrony Danych Osobowych) wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, w którym to udział brał również podmiot przetwarzający. W związku z powolnym działaniem usługi (systemu będącego archiwum cyfrowym), spółka zgłosiła się do[…]

Opublikowany w Kary