Jak wygląda audyt wewnętrzny KRI w praktyce?

Jak wygląda audyt wewnętrzny KRI w praktyce? Audyt wewnętrzny KRI, przeprowadzany jest przez niezależnego audytora, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji. Sprawdzeniu w trakcie czynności audytowych, podlega wywiązanie się z wymogów, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany[…]