NIK – przetwarzanie danych w JST

Czynności kontrolne w ww. jednostkach wykazały wieloletnie nieprawidłowości i zaniedbania w obszarze ochrony danych osobowych, nieświadomość zagrożeń oraz potwierdziły, że wybrane elementy systemu ochrony danych osobowych są w złym stanie. Z przedstawionego raportu wynika, iż podmioty kontrolowane korzystały z adresów mailowych utworzonych w domenach