Co to jest audyt KRI? Niezbędna wiedza w pigułce.

Co to jest audyt KRI? Niezbędna wiedza w pigułce. KRI czyli Krajowe Ramy Interoperacyjności to minimalne wymogi dla podmiotów, które realizują zadania publiczne. Wymogi te wynikają wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych[…]

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności to minimalne wymogi dla podmiotów realizujących zadania publiczne, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Głównym celem wytycznych jest poprawa bezpieczeństwa informacji oraz dostarczenie kierownictwu jednostki[…]