AML - Biura rachunkowe

Biura rachunkowe – obowiązki w związku z AML.

Biura rachunkowe – obowiązki w związku z AML (Anti – Money Laundering), czyli Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W poniższym artykule, postaram się określić, które biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., zwanej dalej ustawą, jak również zarysować[…]

AML - Biura rachunkowe

Procedury AML dla biur rachunkowych

Procedury AML dla biur rachunkowych Czym jest Anti – Money Laundering (AML) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz próba podjęcia walki z tym nielegalnym procederem. Ustawa nakłada na świadczące usługi finansowe firmy oraz instytucje szereg obowiązków, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa finansowego. Jednym z[…]