AML - Biura rachunkowe

Biura rachunkowe – obowiązki w związku z AML.

Biura rachunkowe – obowiązki w związku z AML (Anti – Money Laundering), czyli Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W poniższym artykule, postaram się określić, które biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., zwanej dalej ustawą, jak również zarysować[…]